شبکه نسیم: منعی برای پخش نام وریا غفوری نداریم
در ادامه محمد بحرانی، صداپیشه «جناب خان» در مطلبی از این بازیکن و هوادارانش عذرخواهی کرد و در بخشی از آن تاکید کرد: «… در ضبط قسمت آخر بازی نبودم. انجام دادم، این یک واکنش بود.