شاکری: ما باید از توان اقتصادی کشورهای عضو شانگهای استفاده کنیم


عضو کمیته سازندگی شورای اسلامی ایران تاکید کرد: با عضویت رسمی ایران در شانگهای باید از توان اقتصادی کشورهای عضو شانگهای و در نتیجه از بخش خصوصی بیش از پیش استفاده شود.

اقبال شکری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای، اظهار کرد: در دولت قبل به طور کلی تمام توان اقتصادی و دیپلماسی برجام معلق بود و با هیچ طرفی مذاکره نکردند. آن ها منتظر ماندند. . طرف مقابل پای میز مذاکره نشسته و اقتصاد خود را مشروط کرده است

وی ادامه داد: بر لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی در دوره جدید مجلس و دولت تاکید شد. در این راستا قراردادهای همکاری با چین و روسیه به امضا رسید و ایران به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمد.

نماینده تهران در مجلس افزود: عضویت رسمی ایران در شانگهای یکی از اقدامات خوبی است که زمینه استفاده از توانمندی های اقتصادی را فراهم می کند. بنابراین باید از ظرفیت های بخش خصوصی برای صادرات و واردات به کشورهای مختلف آسیای مرکزی، غرب آسیا، خلیج فارس، مدیترانه و آسیای جنوب شرقی استفاده کرد.

شاکری با بیان اینکه باید تعامل اقتصادی با کشورهای عضو شانگهای وجود داشته باشد، تصریح کرد: با حضور رسمی ایران در شانگهای، دولت باید بیش از پیش از توان بخش خصوصی به ویژه تعاونی ها و اتاق های بازرگانی استفاده کند.

انتهای پیام