سیل یزد/ خسارت ۲۲۰ خانه
میراث فرهنگی استان یزد: پس از بارش شدید باران های موسمی در مناطق مختلف استان یزد، شاهد جاری شدن سیل در تمامی مناطق و آبگرفتگی معابر، منازل و مغازه های سطح شهر هستیم که خسارات زیادی به بافت های ایمن و فرسوده وارد کرده است. شهر یزد از جمله بافت تاریخی یزد.