سه شهر هرمزگان تاج زرد قرار گرفتند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بس استجاسک و پارسیان در حالت تاج زرد قرار دارند.

فاطمه نوروزیان افزود: همچنین شهرستان های بندرخمیررودان سیری، بوموسیحاجی آباد دانشجو باشبندرلنگ، بندرعباس، قشم و میناب در وضعیت تاج آبی قرار دارند.