سمت ناظر مازندران در یک سانحه رانندگی مجروح شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، خودروی حامل مجید فانی شامگاه یکشنبه در محور هراز به دلیل لغزندگی جاده از جاده خارج و واژگون شد و این حادثه باعث مصدومیت راننده شد.

با وجود شدت حادثه، خوشبختانه وضعیت جسمانی فانی مساعد بود و به دلیل آسیب دیدگی دست و شکستگی انگشت به اتاق عمل اعزام شد. حال عمومی راننده نیز مساعد اعلام شده است.

او برای شرکت در جلسه مجلس عازم تهران بود که این حادثه در حوالی سه راه رخ داد. اجرا کن خشم جاده اتفاق افتاد