سقوط دلار هرات به کانال ۳۱ هزار تومان / دلار تهران چند است؟


قیمت دلار هرات با اینکه هفته گذشته وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد، امروز وارد کانال ۳۱ هزار تومان شد. آیا با کاهش قیمت دلار هرات، دلار در خیابان فردوسی نیز ارزان می شود؟

سقوط دلار هرات تا کانال ۳۱ هزار تومان چقدر است/ کانال دلار تهران؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.