سفر پوتین به تهران; شانس گرفتن امتیاز از روسیه
سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان: تنها چیزی که به نفع ماست موقعیت فعلی روسیه است که این کشور را در شرایط فعلی مجبور می کند به ایران امتیاز بدهد. روس ها در گذشته هرگز امتیاز خاصی به ایران نداده اند و بیشتر تفاهم ها و توافقات آنها با ایران روی کاغذ مانده است.