سخنگوی وزارت امور خارجه: تضمین منافع اقتصادی برجام برای جمهوری اسلامی را می‌خواهیم.
کنعانی: در حال حاضر مذاکرات به پایان رسیده و جمهوری اسلامی آماده بازگشت به توافق است. مادامی که طرف مقابل تعهدات و حقوق ملت را در چارچوب برجام به ویژه در مورد تحریم های اعمال شده علیه ملت ایران از طریق قطعنامه های شورای امنیت و اقدامات یکجانبه تضمین کند. ایالات متحده آمریکا.