سایت روسیه: احتمال غیبت ایران در جام جهانی کشتی آمریکا
در روزهای ۱۹ و ۲۰ دسامبر در کورالویل، آیووا، مسابقات جام جهانی آزاد و زنان برگزار می شود. تیم هایی از آمریکا، ایران، ژاپن، مغولستان و گرجستان در کشتی آزاد و در رده بانوان تیم هایی از ژاپن، آمریکا، چین، مغولستان و اوکراین به رقابت می پردازند.