سامانه بارشی در استان تهران تا روز سه شنبه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با بیان اینکه زمان آغاز به کار سامانه از فردا دوشنبه ۱۹ مرداد تا سه شنبه ۲۰ مرداد پیش بینی می شود، گفت: مناطق مستعد بارش باران و رعد و برق. یکی از خطرات احتمال وقوع تگرگ و وزش باد شدید است. امیدواریم.