سالم ترین میوه ها برای کنترل قند خون
مصرف بیش از حد قند یا فروکتوز از میوه باعث می شود که در کبد به حدی رسوب کند که کبد نتواند آن را پردازش کند. در نتیجه تنها یک راه حل برای کبد وجود دارد و آن تبدیل مستقیم فروکتوز به چربی است که باعث تبدیل کبد به چربی می شود. در این اینفوگرافی چند میوه سالم برای کنترل قند خون فهرست شده است. / منبع داده ها: Healthline