زیرخاکی/ کتاب فارسی ابتدایی ۷۰ سال پیش – ۱۳۲۴ (عکس)
عکس هایی از صفحات کتاب فارسی دهه ۱۹۳۰ و آخرین سال های جنگ جهانی دوم (۱۳۲۴) که به صورت سیاه و سفید چاپ شده است.۲۰۱۳ تاکنون حفظ شده است./اقتصاد نیوز-نمناک