زندگی مجلل گاوها را ببینید. آینده صنعت دامپروری
جمعیت زمین به سرعت در حال افزایش است. تامین غذا برای ۷ تا ۸ میلیارد نفر از مردم جهان، انسان را وادار کرده است که به فکر راه هایی برای دستیابی به بهره وری بهتر در تولید مواد غذایی باشد. از جمله افزایش کیفیت زندگی گاوها! آینده صنعت دامپروری را در این ویدئو ببینید. منبع: خبرآنلاین