زمان حراج خودروهای خارجی مشخص شد


سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش دارایی از حراج غیرعادی خودروهای خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این مزایده ها تا ۲۵ مهرماه رمزگشایی می شود.

مطلب مجموعه زمان حراج خودروهای خارجی اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.