رکورد رشد قیمت گوشت و میوه – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، تصویر تورم شهریور ماه حاکی از همین میزان رشد قیمت در شهرها و شهرستان های آن نقاط است. اما آمار دقیق‌تر این شاخص نشان می‌دهد که خدمات در مناطق شهری و غذای تازه در شهرها عامل تورم در این مناطق بوده است. همچنین تورم آموزش و پرورش در مناطق روستایی ۵.۲ درصد بود که بسیار بیشتر از مناطق شهری بود.

به گزارش اختازانیوز، تورم ماهانه در شهریور ماه دوباره افزایش یافت. تحلیل رشد قیمت ها در شهرها و مناطق شهری نشان می دهد که در تلاطم قیمت ها اتفاقات مهمی رخ داده است.

در واقع، تمرکز رشد قیمت شهری بیشتر بر کالاهای غیرخوراکی و به طور خاص بر بخش خدمات است و در شهرها، خدمات و مواد غذایی تازه بیشترین افزایش قیمت را داشته اند.

رکورد رشد قیمت گوشت

در آخرین ماه تابستان، تورم ماهیانه گوشت قرمز و مرغ در خانوارهای کشور ۵.۳ درصد بود که بالاترین نرخ در بین سایر کالاها بود.

در بخش مواد غذایی نیز «سبزیجات» و «ماهی و صدف ماهی» با افزایش تورم ماهانه به ترتیب به ۴.۳ درصد و ۳.۴ درصد رسیدند.

افزایش تورم ماهانه هتل، رستوران و اجاره

رکورد بالای اقلام غیرخوراکی نیز به بخش «میهمان‌داری و رستوران» رسید که ۴.۹ درصد ثبت شد و تورم ماهانه «اجاره» با ۳.۵ درصد در رتبه بعدی قرار گرفت.

از سوی دیگر تورم «روغن ها و چربی ها» در کل کشور منفی و افت قیمت ها ۲.۸ درصد بوده است.

بر اساس طبقه بندی تورم ماهانه به تفکیک مناطق شهری و روستایی، دو محصول غذایی (گوشت و سبزیجات) بیشترین رشد قیمت را در شهرها داشته اند، اما در این مناطق روستاها افزایش قیمت بیشتری را به ثبت رسانده اند. افزایش قیمت در بخش خدمات شهری بوده است.

التهاب

وضعیت تورم شهریور ۱۴۰۱ مناطق شهری

در دسته ای دیگر، مرکز آمار کالاها را به سه صورت بادوام، بی دوام و بادوام ارزیابی می کند و در کنار آن مسیر رشد قیمت خدمات را نیز نشان می دهد.

در این راستا تورم کالاهای بادوام در مناطق شهری منفی و قیمت آن نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در بخش های ناپایدار و ناپایدار تورم ماهانه به ترتیب ۱/۲ درصد و ۳/۲ درصد بوده است که تقریباً مشابه مناطق روستایی است.

این در حالی است که تورم در بخش خدمات شهری ۲.۹ درصد بوده که نسبت به مناطق روستایی رشد بیشتری را نشان می دهد.

در این راستا نرخ رشد ماهانه قیمت «کالاها و خدمات عمومی» در مناطق شهری ۱.۲ درصد بوده که نسبت به مناطق روستایی ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. بنابراین رشد محصولات و خدمات مختلف غذایی رکورددار رشد قیمت در شهرها بوده است.

در بخش روستایی اما مشاهده می‌شود که تورم مواد غذایی در این مکان‌ها بیشتر از شهر است و در بخش غیرخوراکی عکس این موضوع صادق است.

التهاب

تورم بالا در مواد غذایی تازه و آموزش روستایی

در مقایسه مقطعی شهریور ۱۴۰۱، داده ها و اطلاعات آماری نشان می دهد که تورم «غذای تازه» در روستاها بسیار بیشتر از مناطق شهری است. این شاخص در روستاها ۵.۳ درصد و ۱.۷ درصد بیشتر از شهرها است. در این راستا تورم ماهانه «میوه و آجیل» ۷.۴ درصد بوده که رکورد افزایش قیمت ماهانه در شهرستان ها را به خود اختصاص داده است.

نکته دیگر افزایش زیاد قیمت ها در بخش “آموزش” در مناطق روستایی است. در این راستا تورم ماهانه «آموزش و پرورش» در این مکان ها ۵.۷ درصد بوده که ۳ واحد درصد بیشتر از جمعیت شهری است. به عبارت دیگر بیشترین افزایش قیمت در روستاها مربوط به «غذای تازه» از نظر خوراکی و «آموزش» در غیرخوراکی بوده است.