رویترز: انتقال نفت ایران توقیف شده در یونان به نفتکش ایرانی آغاز شد
یونان در ۲۵ می سال جاری به درخواست آمریکا نفتکش لانا را که حامل ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران بود توقیف کرد. دولت یونان اعتراف کرد که این محموله را به درخواست وزارت خزانه داری آمریکا توقیف کرده است، اما مشخص نکرد که چرا این کشور تصمیم به تبعیت از درخواست واشنگتن گرفته است.