روسیه خواستار نشست شورای امنیت درباره اوکراین شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد خواستار برگزاری نشست شورای امنیت درباره اوکراین شد.

بر اساس این گزارش، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، خواستار برگزاری نشست شورای امنیت در خصوص ارسال تسلیحات غرب به اوکراین شد.

وی گفت: ما پیشنهاد می کنیم با تامین تسلیحات و تجهیزات نظامی اوکراین از کشورهای خارجی، تهدید واقعی صلح و امنیت بین المللی را بررسی کنیم.

نبنزیا افزود که روسیه همچنین مایل است نماینده خلع سلاح ایزومی ناکامیتسو دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان جامعه مدنی در این نشست شرکت کنند.