روزنامه نگاری در عصر دیجیتال؛ زنبورداری یا مرگ؟
اکوسیستم روزنامه نگاری تغییر کرده است و با وب ۲.۰ به وفور محتوا در روزنامه نگاری رسیده ایم که ساختار تولید و فرهنگ مصرف اخبار را تغییر می دهد. اخبار – که به صورت حرفه ای تولید می شد و زمانی در انحصار سازمان های رسانه ای بود – اکنون دنیا را در بسترهای اجتماعی و با موبایل و تلفن های هوشمند مانند هوایی که تنفس می کنیم پوشش می دهد و رسانه ها که پایه های دموکراسی بودند با چالش های جدی روبرو هستند. تا حدودی اغراق آمیز است اگر بگوییم روزنامه ها و تلویزیون دهه اخیر را پشت سر می گذارند. این مرگ است یا ریختن؟