روزانه ۵۰۰ نفر نوبت چهارم واکسن تاج را در ایلام تزریق می کنند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهاناسعد احسان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد تزریق واکسن تاج. دوز اول در استان ایلام ۸۷ درصد. دوز دوم، ۸۰ درصد و دوز سومین ۳۸ درصد بود.

او بیان کرد: دوز چهارم یا یادآوری ۲ درصد و البته روند تزریق این واکسن به استان. مخالف یک صعود است

مدیر مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: روزانه ۵۰۰ نفر در ایلام دوز چهارم، واکسن تاج را تزریق می کنند.

احسان زاد یادآور شد: ۵۷ مرکز واکسیناسیون در سطح کشور کار واکسیناسیون را انجام می دهند و ساعات کار مراکز واکسیناسیون استان ها از ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ است.

این روزها تب دوباره بالا می رود تاج پادشاهی و با دو برابر شدن تعداد بیماران، تنها راه مبارزه با این بیماری دریافت نوبت چهارم واکسن و رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.