رستم قاسمی می رود یا می ماند؟ – تجارت نو


به گزارش تجارت نیوز، دوباره شایعه استعفای رستم قاسمی و عدم حضور وی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، گمانه زنی ها مبنی بر خروج وی از وزارت راه و شهرسازی را دامن زده است. البته هنوز هیچ خبر رسمی در این باره منتشر نشده است.

به گزارش ایسنا، هنوز چهار روز از بازتاب استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی در شبکه های اجتماعی نمی گذرد.

طبق آخرین اخبار رستم قاسمی به تازگی استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده است. او در جلسه کمیته حاکمیتی در روز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ شرکت نکرد و به گمانه زنی ها درباره کناره گیری او دامن زد. گزینه های جایگزینی به عنوان جانشین رستم قاسمی مطرح شده است اما هنوز چیزی مشخص نیست و سخنگوی دولت نیز درباره استعفای قاسمی و احتمال جانشینی وی صحبتی نکرده است.

دلایل اصلی استعفا

موضوع بیماری قاسمی ماه هاست که بر سر زبان ها افتاده است. این موضوع در کنار کندی اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انتقادات کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس را برای ساکنان طبقه پانزدهم ساختمان دودمان به همراه داشت. علاوه بر این، دستگیری قاسم مکارم – مشاور رستم قاسمی – در اوایل شهریور نیز جنجال به پا کرد.

از جمله انتقادات به عملکرد وزیر راه و شهرسازی کندی اجرای نهضت ملی مسکن با هدف ساخت چهار میلیون مسکن است. با گذشت بیش از یک سال از شروع پروژه، ۱.۶ میلیون واحد زمین واگذار شده و ۱۹۴ هزار واحد به مرحله فونداسیون رسیده است.

صداهای انتقادی از رده کارشناس تا کرسی سبز بحرین به اجرای رستم قاسمی رسیده است. اقبال شکری یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در ۲۰ آبان گفت: به نظر من رئیس جمهور محترم باید بررسی کنند که اگر مهندس قاسمی قادر به انجام کارها نیستند، تصمیم دیگری اتخاذ شود.

مجلس هفته آینده تعطیل است و شاید به این زودی ها تصمیم جدیدی درباره وزارت راه و شهرسازی گرفته نشود. آنچه به یقین می توان گفت رستم قاسمی همچنان وزیر است و همچنین شنیده ها حاکی از حضور وی در محل کار خود از شنبه هفته آینده است.