رجوع کنید به رئیس پلیس: جزئیات چریک های مسلح در شمال تهران
سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت: عصر امروز در خیابان آجودانیه ۳ نفر از جمله یک کودک در منزلی توسط ۲ متهم مسلح فراری به گروگان گرفته شدند. . گروگان ها خوب هستند.