رایزنی سفیر جدید سوئیس در تهران با وزیر امور خارجه


رایزنی سفیر جدید سوئیس در تهران با وزیر امور خارجه

سفیر جدید سوئیس در تهران با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایسنا، خانم «نادین اولیویه ری» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سوئیس در اولین روز کار خود در ایران در سفر و دیدار با وزارت امور خارجه رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد. با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه

رایزنی سفیر جدید سوئیس در تهران با وزیر امور خارجه

انتهای پیام