رابرت مالی: ما متعهد به دیپلماسی معنادار با ایران هستیم
دور هشتم مذاکرات لغو تحریم ها که از ۲۶ دسامبر سال گذشته آغاز شد، در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ با پیشنهاد رهبران سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد مرحله منحصر به فردی شد و مذاکره کنندگان برای رایزنی های سیاسی به پایتخت های خود بازگشتند. یک تصمیم سیاسی در ایالات متحده اتخاذ کنید.