رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: امسال انتظار قطعی برق را نداشتیم
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در گفت و گو با «نود اقتصادی»: قطعی برق خانگی نداشتیم و کاهش صنایع نسبت به سال قبل بسیار کاهش یافته است. / دولت قبل خیلی فعال بود. در تولید برق اشتباه کرد و قانون را رعایت نکرد./ دولت قبل انگیزه تولیدکنندگان بخش خصوصی را در تولید برق از بین برد./ بسیاری از نیروگاه ها در این مدت کوتاه توسط دولت سیزدهم احیا و بازسازی شدند. در زمان حکومت قبلی این اتفاق نیفتاد.