رئیس سازمان سینمایی: ۲۲۰ شهر ایران سینما ندارند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان بر وضعیت فرهنگسراهای استان و کمبودهای این مراکز تاکید کرد و ادامه داد: در خدابند یک فرهنگسرا با ۷۰۰ صندلی وجود دارد که یکی از بزرگترین فرهنگسراها محسوب می شود. مراکز فرهنگی در استانی که نیازمند تجهیزات و امکانات به روز است.