رئیس جمهور با رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد
رئیس جمهور: تسهیل در صدور روادید تجاری و افزایش سفر کارآفرینان دو کشور زمینه را برای گسترش و افزایش حجم روابط تجاری دوجانبه فراهم می کند. همچنین با توجه به درخواست اخیر جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران آماده تبادل ظرفیت تبادل گاز ترکمنستان از طریق کشورمان در آذربایجان است.