رئیسی: ما تورم و رکود نمی خواهیم


به گزارش تجارت نیوز، رئیس جمهور در جریان نظارت بانک مرکزی گفت: بانک ها، صندوق های بازنشستگی و بودجه باید متعادل باشند.

عدم تعادل بانکی نقش زیادی در افزایش تورم دارد، ما نه تورم می خواهیم و نه رکود.

در مورد استرداد ارز صادراتی حاضر نبودند چهار حساب بد ارائه کنند، این پاکت را باز کنند و ببینند اسم کی روی آن است.