رئیسی: حمله دشمن در چند روز اخیر به دلیل حضور مسئولان مردمی در منطقه است
رئیسی تاکید کرد: بازسازی سازه های آسیب دیده از سیل تسریع و جبران خسارات وارده به مردم و پرداخت تسهیلات به کشاورزان و دامداران آسیب دیده، خرید تضمینی دام به دامداران آسیب دیده و تعویق افتاد. بازپرداخت هزینه ها از جمله تسهیلات پرداخت شده، از جمله اقدامات کمک به شمارش آسیب دیدگان سیل.