دولت ژاپن استعفا داد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، دولت ژاپن تحت فشار افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، کابینه خود را سریع ترمیم کرد و به زودی دولت جدید به ریاست فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن معرفی می شود.

پاییز گذشته اعلام شد که دولت ژاپن قصد دارد ترکیب کابینه را تغییر دهد. کیشیدا اظهار داشت که حزب حاکم “باید مستقیماً با افکار عمومی روبرو شود”.

همزمان با بیانیه کیشیدا، یوکیو ادانو، رهبر حزب “دموکرات های قانون اساسی ژاپن” به مخالفان حزب حاکم تاکید کرد که “تغییر کل کابینه ضروری است زیرا حزب لیبرال دموکرات تغییر نخواهد کرد.”

فومیو کیشیدا در ۴ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۲ اکتبر ۱۴۰۰) با رای اکثریت پارلمان به عنوان نخست وزیر ژاپن انتخاب شد. در حال حاضر ۳۰۵ کرسی از ۴۶۵ کرسی مجلس سفلی ژاپن در اختیار نمایندگان حزب حاکم (حزب لیبرال دموکرات) است.