دوره کارشناسی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، علیرضا جمالزاده با اعلام این خبر افزود: مقرر شد برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ مهارت های مدیریتی زیر نظر گروه مدیریت و خدمات اجتماعی زیر نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی توسعه، تصویب و اجرا شود.

جمال زاده افزود: صنعت فروشگاه های زنجیره ای در کشورهای پیشرفته دنیا سهم زیادی از بازار خرده فروشی را به خود اختصاص داده است و این روند در کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال گسترش است، بنابراین اشتغال در این صنعت نیز به سرعت در حال گسترش است. برای مدیرانی که می توانند از مهارت ها و دانش مورد نیاز برای مدیریت شاخه ها و مناطق مختلف استفاده کنند، ضروری خواهد بود.

وی افزود: با توجه به تغییر و رشد سریع صنعت فروشگاه داری، تعدد و تنوع مشاغل در این صنعت به شدت محسوس است و از طرفی رشد محصولات و فروشگاه های مختلف فضای بسیار رقابتی را ایجاد کرده است. کشور در این زمینه».

رئیس دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: ارتباط با مشتری، مکان یابی فروشگاه، بستن و مدیریت قراردادها و قراردادهای فروشگاهی، بررسی و ارزیابی رقبا و روندهای اخیر بازار، بهینه سازی موجودی در سطح انبار و فروشگاه و . .. متخصص و زنجیره ای – می توانند شغل هایی مانند مدیر فروشگاه پیدا کنند.

جمال زاده افزود: دانشجویان این رشته مانند اقتصاد بازار، مدیریت فروشگاه، مدیریت بازاریابی، علم محصول، مدیریت زنجیره تامین، استانداردهای فروشگاهی، قراردادهای فروشگاهی، بهره وری منابع فروشگاهی، مدیریت سرمایه انسانی فروشگاه، ارزیابی انطباق طرح، مدیریت فرانشیز آموزش می بینند.

رئیس دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: آموزش ضمن خدمت این دوره همچنین شامل ۵۱۲ ساعت آموزش عملی در شعب و فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای است.

در کنار اساتید و کارشناسان با تجربه در این زمینه، دوره های ۱ و ۲ کارابین و کارآموزی برگزار می شود.