دمای هوای تهران به ۴۰ درجه رسید
آسمان تهران فردا (۳۰ تیرماه) صاف همراه با مه، در بعد از ظهر نیمه ابری و وزش باد، کمینه دمای ۲۷ درجه و حداکثر ۳۹ درجه و روز سه شنبه (تیر) پیش بینی می شود. ۲۱) هوا ابری یا نیمه ابری گاهی نیمه ابری تا چند ساعت پیش بینی می شود. وزش باد با حداقل دمای ۲۷ درجه و حداکثر ۴۰ درجه پیش بینی می شود.