دستگیری ۴ سارق و اوباش در تهران را ببینید
معاون عملیات پلیس امنیت تهران گفت: با توجه به وقوع درگیری ۱۲ نفر از اراذل و اوباش در خیابان مرتضوی تهران، رسیدگی به این پرونده در دستور کار تیم پلیس امنیت قرار گرفت. در این درگیری چند نفر مجروح شدند و شورشیان در خیابان مرتضوی هراس ایجاد کردند. در این درگیری ۴ نفر از اوباش به شدت مجروح و ۸ نفر از اوباش در یک عملیات هماهنگ دستگیر شدند. منبع: تسنیم