دستگیری مدیر سایت شرط بندی شهرکرد
با رصد هوشمند فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس، اپراتور یا اپراتورها با سایتی مواجه شدند که بستری برای شرط بندی آنلاین ایجاد کرده بود و به همین دلیل با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله پرونده تشکیل و در دستور کار قرار گرفت. پلیس.