دستگیری عامل شهادت مامور فراری
فرمانده انتظامی: اشرار کردل در اقدامی ناجوانمردانه با آگار به سمت خودروی سرهنگ دوم عباس رحمان یکی از ماموران جان برکافه پلیس پیشگیری شهرستان دلگان که در محور ایرانشهر – دلگان در حال رانندگی بود تیراندازی کرد. خانواده و آنها از صحنه فرار می کنند.