دستگاه های اجرایی باید در اعطای مجوزهای دانش بنیان انعطاف پذیر باشند


به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، جواد زوانت روز چهارشنبه در جلسه ستاد حمایت و تسهیل تولید دانش بنیان و اشتغال کسب و کار در خراسان جنوبی اظهار داشت: برای حمایت از شرکت های دانش بنیان باید رویکرد ویژه و تخصصی داشته باشیم. برای اینکه چندین فرصت برای توسعه و پیشرفت استان از دست نرود

وی بر لزوم توجه ویژه دستگاه های اجرایی و بانک ها به شرکت های دانش بنیان در اعطای مجوز و دریافت تسهیلات تاکید کرد و گفت: نباید دلسردی افراد کارآفرین و نخبگان را بپذیریم چرا که این افراد جزو توانمندی های علمی و اقتصادی هستند. استان

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید به اجرای قانون جهش تولید توجه ویژه داشته باشند و در این راستا با رویکرد مثبت، آینده نگر و فنی مسائل و مشکلات را پیگیری کنیم. بحث ها

وی بیان کرد: حل مشکلات کارآفرینان و نخبگان و شرکت های دانش بنیان از وظایف مسئولان دستگاه های اجرایی است و لازم است موضوعات به صورت مطلوب و مثبت ادامه یابد.

قوانت گفت: نگاه مثبت به تمرکز ویژه مدیران بر شرکت های دانش بنیان نیز باید به کارشناسان زیر مجموعه منتقل شود.

وی با بیان اینکه خانه های خلاقیت و نوآوری باید در چارچوب رهنمودهای مرکز هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شود، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی باید رهبری خود را در زمینه نظارت بر مسائل افزایش دهند. از دانش شرکت های مستقر

استاندار خراسان جنوبی بر پرهیز از موازی کاری برای ایجاد خانه های خلاق و نوآور برای جلوگیری از هدر رفت هزینه ها تاکید کرد و افزود: همه دستگاه های اجرایی استان باید در زمینه حمایت و تسهیل تولید دانش بنیان و اشتغالزایی اقدامات متفاوتی انجام دهند. کارآفرینان به صورت متمرکز

وی گفت: همچنین هر دستگاه اجرایی باید یک کارشناس یا واحدی را برای رسیدگی به مسائل شرکت های دانش بنیان و افراد کارآفرین تعیین کند تا این افراد در انجام امور خود دچار مشکل نشوند.

زاوانت افزود: ساخت کلبه رشد دانشگاه بیرجند از محل درصدی از اعتبارات تملک دارایی استان برای راه اندازی بنگاه های دانش بنیان با حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین می شود.

در آن جلسه هفت متولی شرکت های دانش بنیان مسائل و مشکلات مختلف خود را مطرح کردند و به دستور استاندار خراسان جنوبی مقرر شد موضوعات این شرکت ها به صورت جداگانه در معاونت هماهنگی مطرح شود. . مسائل اقتصادی دولت خراسان جنوبی و حضور متولیان امر در جلسه ای تخصصی قرار گرفت و راهکارهای لازم ارائه شد.

انتهای پیام/۴۹۰۵
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید