دستورالعمل جدید سازمان بهداشت جهانی در مورد ایدز و هپاتیت
عوامل زمینه‌ای اجتماعی، قانونی، ساختاری و سایر عوامل آسیب‌پذیری در برابر HIV، هپاتیت ویروسی و بیماری‌های مقاربتی را در افراد مبتلا به این بیماری‌ها افزایش می‌دهد و دسترسی به خدمات بهداشتی و سایر عناصر ضروری را مسدود می‌کند.