در کدام شهرها می توان خانه زیر ۲ میلیون متر مربع خرید؟


در بهار ۱۴۰۰ تنها یک استان در ایران وجود داشت که قیمت مسکن در آن متری ۲ میلیون تومان بود. یاسوج با متری یک میلیون و ۸۷۸ هزار تومان ارزان ترین شهر ایران از نظر قیمت مسکن بود.

نوشته شده در کدام شهرها می توان ملک زیر ۲ میلیون متر مربع خرید؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.