در قفل بود
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از عموم مردم خواست به هشدارها و توصیه های پلیس راهنمایی و رانندگی توجه و از اصرار بر پیگیری مسیر و تردد به سمت ارتفاعات دربند خودداری کنند. این تصمیم برای حفظ جان شهروندان در برابر حوادث احتمالی اتخاذ شده است.