در استان بوشهر زیرساخت های مبارزه با بیماری های واگیر تقویت شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانوی در گفتگو با خبرنگار مهر، حسین خرفی افزود: ۱۶۰ دستگاه یخچال زنجیر سرد خریداری شده و در حال توزیع در مراکز بهداشتی درمانی و منازل است.

معاون اجرایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاکید کرد: این اقدام با هدف تقویت سیستم شبکه بهداشت و درمان انجام می شود.

این مسئول بهداشتی در تشریح این اقدام گفت: این یخچال ها برای نگهداری واکسن ها طراحی شده اند و با امکاناتی که دارند می توانند دمای نگهداری واکسن را در طول شبانه روز کنترل کنند.

همانطور که ارضیف اشاره می کند، کنترل دما و نگهداری بهینه واکسن، کیفیت واکسن را در حین تزریق حفظ می کند.