درگیری قبیله ای در سودان با ۷۹ کشته
شبکه تلویزیونی الجزیره افزود که تنش های قبیله ای به سایر نقاط سودان گسترش یافته و از تعطیلی دو شهر در ایالت نیل آبی خبر داده است و نیروهای امنیتی همچنان به جرقه جنگ بین دو قبیله “هوسا” ادامه می دهند. “و” Fonge “در روزهای اخیر منتشر شده است.