درخواست پرشیا من برای افزایش سن اشتغال در فولاد مبارکه


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران سامانه فارس با ثبت کمپینی با عنوان «افزایش سن اشتغال فولاد مبارکه» اعلام کردند که در سال های اخیر تعداد افراد جویای کار و تعداد شاغلان افزایش یافته است. کاهش یافت که منجر به افزایش سن بیکاری در جامعه شد و به یک آسیب اجتماعی تبدیل شد.

آنها با اشاره به شرایط کار در فولاد مبارکه اعلام کردند که شرایط سنی برای پوشش این قشر از جمعیت مناسب نیست.

بر این اساس، کاربران سامانه «فارس من» از مدیران فولد مبارکه خواستند تا شرایط سنی برای استخدام در قانون جمعیت جوانان را تسهیل کنند.

لذا همانطور که در این گزارش آمده است خبرگزاری فارس با عنایت به نقشی که در خصوص پیگیری مسائل فارس تعریف کرده است، پیگیری این موضوع را به صورت قطعی در دستور کار قرار داده و از متولیان امر درخواست توضیح دارد. .

در صورت تمایل سایر کاربران می توانند به امضا کنندگان این کمپین بپیوندند. زمانی که امضاهای این کمپین به ۱۰۰۰ امضا یا بیشتر برسد، قطعا خبرگزاری فارس به این موضوع می پردازد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای پوشش پیشنهاد دهید