درخواست وام عروسی و فرزند خود را ارسال کنید
بانک مرکزی اعلام کرد: متقاضیان می توانند به سامانه ثبت و مدیریت مطالبات به نشانی https://crm.cbi.ir/ و با انتخاب گزینه «ثبت درخواست» مراجعه و موارد مورد نیاز شامل: استان، شهرستان را تکمیل کنند. ، موضوع، کد ملی، تاریخ تولد، نوع مشتری، شماره تماس، آدرس پستی و … برای طرح شکایت