درخواست دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای بررسی مجوز واردات خودرو


به گزارش تجارت نیوز، سعید محمد گفت: جای شبه جزیره و مناطق آزاد تغییر کرده و این اشتباهات در قانون گذاری برای مناطق آزاد سم مهلکی برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی کشور است.

به گزارش تسنیم، با اشاره به آخرین مصوبه واردات خودرووی افزود: در این مصوبه مشوق های در نظر گرفته شده برای شبه جزیره بیشتر از مناطق آزاد است و مناطق آزاد محدودیت های بیشتری نسبت به شبه جزیره داشته اند.

وی همچنین درباره این مصوبه از نگاه کارشناسان و منتقدان فنی و حقوقی صحبت کرد و با اشاره به کاستی های این مصوبه و ظلم هایی که در حق مناطق آزاد صورت می گیرد که در نهایت منجر به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور می شود، گفت: بررسی جدی مصوبه گذشته و احیای نقش موثر و اهمیت مناطق آزاد در واردات خودروهای هدفمند، خواستار معاون اول رئیس جمهور شد.