دانشگاه علوم پزشکی: ۴۲ درصد افراد بالای ۵۰ سال فشار خون دارند
مردان در ۲۰ سالگی فشار خون بالاتری نسبت به زنان دارند، اما در ۴۰ سالگی، زنان در این زمینه از مردان پیشی می گیرند. بنابراین فشار خون زنان ۴۰ ساله با مردان ۶۰ ساله قابل مقایسه است. محققان بر این باورند که هورمون ها در این امر نقش دارند.