دادستان: همکاری شهرداری آبادان با عبدالباقی/ شهرداری مقصر رویداد متروپل است
غلام عباس ترکی: وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمان ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و در صورت لزوم استانداری و فرمانداری و قطعات است. سازمان آتش نشانی و مدیریت بحران در قانون مربوط به این نهاد به صراحت آمده است که باید وارد ساختمان های ناایمن شوند.