خوشحالی مردم سرپل ذهابه از بررسی وام جدید زلزله – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدی پیش از ظهر پنجشنبه در شهر ابراهیم رئیسی. سرپل برو احمد بن اسحاق (رض) در حرم مطهر با اشاره به درخواست مردم مناطق زلزله زده. امحال وی گفت: موضوع وام زلزله، شرایط تاج و شرایط درآمدی، بازگشت تسهیلات را برای مردم بسیار سخت کرده است، بنابراین در این زمینه باید مشکل بازپرداخت وام مورد بازنگری قرار گیرد و برای پرداخت به مردم مهلت جدیدی داده شود. در آن مناطق، امکان بخشش نیز باید در نظر گرفته شود.