خوزستان/ اعتراض به قطع برق با کودکی که از گرما مریض شده است (فیلم)
یکی از اهالی روستای منصوره در حالی که فرزندش را که از گرما رنج می برد مقابل اداره برق شادگان خوزستان در آغوش می گیرد، می گوید: این کودک چه گناهی کرده است. از ساعت ۱۱ صبح تا الان بدرخشم با ماشین، گرما گرمه، گناهشون چیه؟ -بیا ببین چرا مادر و خواهرش از گرما تو ماشین بشینن گناه داره؟