خودروهای وارداتی شناسایی شدند


به گزارش اقتصاد اینترنتی به نقل از فارس، علی جدیدی نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن شورای اسلامی گفت: ثبت نام برای خرید خودروهای خارجی ادامه دارد و بسیاری از واردکنندگان نیز در حال ثبت نام هستند. و سفارش خرید خودروهای خارجی برای واردات به آن کشور

وی افزود: طبق روال و برنامه ریزی انجام شده خودروهای خارجی در اسفند ماه سال جاری وارد کشور می شوند و واردات خودرو نیز تا پایان سال انجام می شود.

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس تصریح کرد: انتخاب کارخانجات خودروسازی برای خرید که یکی از مراحل اولیه کار است به پایان رسیده است و خریداران و واردکنندگان در حال ثبت سفارش هستند.