خرید و فروش وام به حادثه تبدیل شد/ زوج های جوان وام عروسی مراقب باشندپس از انتشار خبر به آتش کشیدن زنی در یکی از دفاتر بانکی، بررسی های خبرنگار ما حاکی از آن است که فردی با مراجعه به دفتر بانک اعلام کرده که قصد ضامن گرفتن وام ازدواج را دارد که از آن اطلاعی نداشته است. وام گیرنده و یکی از دوستانش این وام را گرفت و ۲۵ میلیون تومان خرید.