خاطرات هاشمی از تیرماه ۱۳۵۷
آقای [سیدمحمد] خاتمی [رییس‌ جمهور]در مورد حوادث دانشگاه تلفنی مذاکره می کردم. آقای خاتمی امروز گفت که شورای عالی امنیت ملی جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داده و موافقت کرده است که متخلفان پلیس و انصار حزب‌الله شناسایی و مجازات شوند، اما پیشنهاد وی برای آزادی وی است. [آقای هدایت لطفیان]فرمانده ناجا [= نیروی انتظامی] رای نداد.